Chính sách bảo hành sản phẩm công nghệ

Các chính sách và điều kiện bảo hành như sau:

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
v/v : Bảo hành các sản phẩm công nghệ trên hệ thống bán hàng trực tuyến Gmark.vn
1. Cam kết về thời gian bảo hành.
Các sản phẩm bán ra được Gmark.vn  bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
– Được đổi ngay sản phẩm mới 100% nếu sản phẩm bị hỏng trong vòng 15 ngày sau khi mua hàng ( kể từ ngày bán hàng ) và thoả mãn các điều kiện bảo hành của nhà sản xuất.
– Trong trường hợp đến thời hạn hẹn trả bảo hành mà Gmark.vn chưa có hàng trả, Gmark.vn sẽ tính thêm thời hạn bảo hành cho sản phẩm số ngày quá hạn đó.
– Trong một số trường hợp bất khả kháng, 2 bên có thể thoả thuận để tìm giải pháp tối ưu sao cho cả bên bán và bên mua đều cảm thấy thoải mái.
2.  Điều kiện bảo hành.
– Các điều kiện bảo hành được tuân thủ theo quy định của nhà sản xuất.
– Sản phẩm sẽ được bảo hành khi còn thời hạn bảo hành được tính kể từ ngày mua hàng.
3. Những trường hợp không được bảo hành.
– Sản phẩm hết thời hạn bảo hành.
– Hư hỏng được xác định là do lỗi của người sử dụng.
– Trong một số trường hợp bất khả kháng, 2 bên có thể thoả thuận để tìm giải pháp tối ưu sao cho cả bên bán và bên mua đều cảm thấy thoải mái.
4. Thời gian và địa chỉ nhận bảo hành.
– Thời gian:
+ Tất cả các ngày trong tuần ( trừ thứ 7, CN & ngày lễ )
+ Sáng : 9h đến 12h
+ Chiều : 14h đến 17h
+ Địa chỉ :
+ Điện thoại : +84902156856
+ Email : Gmark.vn@gmail.com