Cách định dạng thẻ nhớ micro SD trên camera hành trình Hàn Quốc Blackvue?

CHÚ THÍCH!

 • Định dạng thẻ nhớ microSD sẽ xóa tất cả các bản ghi trên thẻ, vì vậy bạn hãy đảm bảo sao lưu các tập tin cần thiết bằng cách lưu chúng vào bộ nhớ trong hoặc trênBlackVue Cloud (chỉ dành cho BlackVue Cloud tương thích với camera hành trình của bạn) hoặc bằng cách kết nối thẻ nhớ microSD vào máy tính trước khi định dạng nó. Công ty Pittasoft cũng như nhà phân phối GMARK không chịu trách nhiệm về việc mất các tệp video không được sao lưu trước đó.
 • Định dạng thẻ nhớ microSD ít nhất mỗi tháng một lần được khuyến cá
 • Định dạng thẻ nhớ microSD nếu chất lượng video đã ghi có vẻ ké
 • Bạn chỉ nên sử dụng thẻ nhớ microSD BlackVue.Thẻ microSD của bên thứ ba, có thể có vấn đề tương thích với camera hành trình BlackVue.
 • Công ty TNHH Pittasoft sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào gây ra bởi việc sử dụng thẻ nhớ microSD của nhà sản xuất khá

Cách định dạng thẻ nhớ micro SD trên camera hành trình Hàn Quốc Blackvue?

Định dng s dng  chc năng t định dng camera hành trình :

Để định dạng thẻ nhớ microSD, hãy nhấn nút Wi-Fi / Format ở bên cạnh camera hành trình trong 10 giây cho đến khi phát ra tiếng bíp.

 1. Tắt nguồn camera hành trình và lấy thẻ nhớ microSD ra.
 2. Lắp thẻ nhớ microSD vào đầu đọc thẻ nhớ microSD.
 3. Kết nối đầu đọc thẻ microSD với máy tính của bạn.
 4. Chy trình xem BlackVue Windows t th nh microSDhoc tải nó từ trang web của chúng tôi và cài đặt chương trình trên máy tính của bạn và chạy.

* chờ 20 ~ 30 giây cho đến khi BlackVue Viewer hoàn thành việc liệt kê các bản ghi.

 1. Nhấp vào nút Định dạng.
 2. Chọn ổ thẻ nhớ microSD và bấm OK.

 1. Tắt nguồn camera hành trình và lấy thẻ nhớ microSD ra.
 2. Lắp thẻ nhớ microSD vào đầu đọc thẻ nhớ microSD.
 3. Kết nối đầu đọc thẻ microSD với máy tính của bạn.
 4. Khi BlackVue Mac Viewer t th nh microSDhoặc tải nó từ trang web của chúng tôi và cài đặt chương trình trên máy tính của bạn và chạy.

* chờ 20 ~ 30 giây cho đến khi BlackVue Viewer hoàn thành việc liệt kê các bản ghi.

 1. Nhấp vào nút Định dạng.
 2. Chọn thẻ nhớ microSD từ danh sách ổ đĩa trong khung bên trái.
 3. Sau khi chọn thẻ nhớ microSD của bạn, chọn tab Xóa trong cửa sổ chính.
 4. Chọn “MS-DOS (FAT)” từ trình đơn thả xuống Định dạng Thu gọn và nhấp vào Xóa.